Strona główna

Podstawowe dane o Fundacji na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra.

ul. Gdańska 21e
80-518 Gdańsk
e-mail: fundacja@latebra.org
www.latebra.org

NIP 584-19-94-881
REGON 190396878
KRS 0000040747