Instrukcja korzystania z BIP

Strona Główna – zawiera informacje ogólne na temat Fundacji na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra oraz odnośniki do katalogów;

Menu – zawiera odnośniki do katalogów pogrupowanych według kryteriów tematycznych;

Informacje nieudostępnione w BIP – zawiera informacje o dokumentach nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych dokumentów oraz o ograniczeniach dostępu do informacji publicznej wynikających z ustaw;

Instrukcja korzystania z BIP – zawiera opis elementów znajdujących się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

Moduł wyszukujący – umożliwia wyszukiwanie informacji znajdujących się w BIP

Redakcja BIP – zawiera imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;

Dokumenty w PDF – Część dokumentów udostępnionych w BIP zapisana jest w formacie PDF. Aby je odczytać trzeba mieć na komputerze zainstalowany bezpłatny program Acrobat Reader.
Należy kliknąć: http://www.adobe.com/products/acrobatreadstep2.html, aby pobrać tę aplikację.