Podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu  Informacji Publicznej – ( Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra BIP).

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronach BIP Fundacji na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Nie zamieszcza się  reklam, materiałów o charakterze komercyjnym oraz informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

Podmiot udostępniający informację: Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
Dokument utworzył: Robert Miryn 
Data utworzenia: 30.07.2014 14:05:37 
Dokument zaktualizował: Robert Miryn
Data aktualizacji: 03.08.2014 15:49:14
liczba odwiedzin 298