Status prawny

Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra działa na podstawie:

• Aktu Ustanowienia Fundacji w dniu 19 kwietnia 1994 r.
• Decyzji Sądu Rej. dla m. Warszawy nr F-113/94 nr rej.4175
• Statutu Fundacji z dnia 29.10.2011 r.
• Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Organizacja

Zarząd Fundacji:

Prezydent Fundacji – Marcin Mikołajczak
Z-ca Prezydenta Fundacji – Robert Miryn
Członek zarządu Fundacji –   vakat
Członek zarządu Fundacji – Krzysztof Bartnik

Rada Fundacji:
Jarosław Kukliński
Marek Komorek
Artur Troncik

 

 

Podmiot udostępniający informację: Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
Dokument utworzył: Robert Miryn 
Data utworzenia: 30.07.2014 14:05:37 
Dokument zaktualizował: Robert Miryn
Data aktualizacji: 03.08.2014 15:49:14
liczba odwiedzin 159