Przedmiot działalności

1.Fundacja ma na celu:

a) odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki, oraz innych przedmiotów zabytkowych,
b) ochronę i konserwację wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki w tym przede wszystkim zabytków architektury militarnej,
c) propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki mieszczących się na terenie Rzeczpospolitej Polski,
d) wspieranie i rozwijanie wiedzy w zakresie identyfikowania i likwidowania zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami, oraz likwidację tych zagrożeń.

Podmiot udostępniający informację: Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
Dokument utworzył: Robert Miryn 
Data utworzenia: 30.07.2014 14:05:37 
Dokument zaktualizował: Robert Miryn
Data aktualizacji: 03.08.2014 15:49:14
liczba odwiedzin  265