Cegiełka

 Sprzedaż pamiątek została wstrzymana ze względu na zakończenia pozwolenia wydanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które  trwało do końca roku 2013.

Szanowni Państwo,

Fundacja na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dziel Sztuki „LATEBRA” działająca w ramach Organizacji Pożytku Publicznego, zajmująca się ratowaniem śladów historii, kultury i pamięci, zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie w realizowanym projekcie renowacji pojazdu z okresu II Wojny Światowej – Jagdpanzer HETZER 38T.

W przyszłości , pojazd ten, służyć ma społeczeństwu jako żywy przekaz historyczny w inscenizacjach bitew , filmów czy rocznic narodowych. Planujemy przedstawić go po raz pierwszy publiczności w Warszawie, w trakcie kolejnego święta wybuchu Powstania Warszawskiego jako powstańczego CHWATA broniącego barykady wraz z naszą Kompanią Powstańczą z….Gdańska. Uprzejmie informujemy że wszystkie instytucje państwowe i prywatne, pomagające nam w naszych działaniach, promowane są przez Fundację w mediach telewizyjnych i prasowych oraz literaturze fachowej. (jeśli wyrazicie Państwo taką zgodę).

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAMIĄTEK NA ODBUDOWĘ ZABYTKOWEGO POJAZDU Z OKRESU II WŚ

„HETZER 38T” PRZEZ FUNDACJĘ LATEBRA

clip_image002

1.Cele Fundacji LATEBRA ujęte są w statucie.
2. Wygląd pamiątki:
– pamiątka ma formę miniatury ogniwa gąsienicy niemieckiego wozu bojowego z okresu II WŚ „HETZER 38T” wykonana w skali 1:5.
Jest ona naklejona na podstawkę drewnianą, kwadratową o wymiarach   10x10cm.
Na awersie znajduje się płytka grawerowana laserowo z logo Fundacji i miniaturą „HETZERA”oraz opis przeznaczenia pozyskanych funduszy wraz z      numerem.
Na rewersie widnieje naklejka z logo i danymi Fundacji, ilość przedmiotów tj. pamiątek wynosi 500 szt. a wartość  nominalna pamiątki  jest w cenie 85 zł.

3. Celem akcji jest odbudowa unikatowego pojazdu wydobytego w 2007 roku na wysokości Juraty z morza Bałtyckiego.
W pierwszym etapie w trakcie przeprowadzanej zbiórki odbudowane mają być gąsienice pojazdu.
W drugim etapie odbudowywany ma być pancerz zewnętrzny.

4. Kto może nabyć pamiątkę i w jaki sposób:
– osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze i osoby powyżej 18 roku życia.

5. Po odbudowie „HETZER” będzie uczestniczył w akcjach edukacyjnych i rekonstrukcyjnych

6.Sposoby zakupu:
– pamiątki sprzedawane będą za pośrednictwem portalu Allegro, oraz w siedzibie Fundacji, na imprezach tematycznych.

7. Na sprzedaż pamiątek Fundacja otrzymała pozwolenie od MAC Nr 176/2013.

8. Koszt produkcji pamiątek oraz organizacji ich sprzedaży pokrywa w całości sprzedający.

9. Zasady sprzedaży:
– zakup pamiątek jest dobrowolny;
– wpłat można dokonywać przelewem na konto Fundacji w tytule przelewu należy wpisać:
        zakup pamiątki

10. Sprawy nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą na posiedzeniach  Zarządu Fundacji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), art. 5
Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)

 

Zapraszamy po zakup na
allegro