Władze Fundacji Latebra

Zarząd Fundacji:

Prezydent Fundacji Dariusz Dybowski

Z-ca prezydenta Fundacji Robert Miryn

Członek Zarządu Radomir Gryga

Członek Zarządu Krzysztof Krasuski

 

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bartnik

Rada Nadzorcza Jarosław Kukliński

Rada Nadzorcza Piotr Banaszkiewicz