Władze Fundacji Latebra

Zarząd Fundacji:

Z-ca prezydenta Fundacji Robert Miryn

Członek Zarządu Radomir Gryga

Członek Zarządu Krzysztof Krasuski

Członek Zarządu Dominik Markiewicz

Członek Zarządu Robert Szabłowski

 

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bartnik

Rada Nadzorcza Jarosław Kukliński

Rada Nadzorcza Piotr Banaszkiewicz