Władze Fundacji Latebra

Zarząd Fundacji:

Prezydent – Marcin Mikołajczak,

Z-ca Prezydenta – Robert Miryn,

Członek Zarządu – Dariusz Dybowski.

Członek Zarządu – Natalia Wegner.

Członek Zarządu – Radomir Gryga.

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady – Krzysztof Bartnik.

Członek Rady – Jarosław Kukliński,

Członek Rady – Artur Troncik.