Kontakt

Fundacja na Rzecz Odzyskania
Zaginionych Dzieł Sztuki
LATEBRA
ul.Gdańska 21e
Gdańsk 80-518
Pomorskie
KRS 0000040747
NIP 584-19-94-881
REGON 190396878
fundacja@latebra.org

Prezydent Fundacji Marcin Mikołajczak – 733 746 237

Z-ca prezydenta Fundacji Robert Miryn – 796 106 111

Członek Zarządu Natalia Wegner – 797 595 360

Członek Zarządu Radomir Gryga – 782 441 131

Członek Zarządu Dariusz Dybowski – 504 115 044

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bartnik – 530 336 699

Rada Nadzorcza Jarosław Kukliński – 602 223 434

Konto fundacji.

89 1090 1098 0000 0001 1561 0818

 

latebralogo