Kontakt

Fundacja na Rzecz Odzyskania
Zaginionych Dzieł Sztuki
LATEBRA
ul.Gdańska 21e
Gdańsk 80-518
Pomorskie
KRS 0000040747
NIP 584-19-94-881
REGON 190396878
fundacja@latebra.org

Prezydent Fundacji Jarosław Kukliński – 602 223 434

Z-ca prezydenta Fundacji Robert Miryn – 796 106 111

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bartnik – 530 336 699

Rada Nadzorcza Jarosław Kukliński – 602 223 434

Rada Nadzorcza Piotr Banaszkiewicz – szukamy.skarbow@gmail.com

Członek Zarządu Radomir Gryga – 782 441 131

Członek Zarządu Krzysztof Krasuski – 602 703 293

Członek Zarządu Dominik Markiewicz – 509 503 060

Członek Zarządu Robert Szabłowski – 607 873 147

 

Konto fundacji.

89 1090 1098 0000 0001 1561 0818

 

latebralogo