Kto może przekazać 1% podatku

Kto może przekazać 1% podatku.

1% podatku na rzecz Fundacji na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – PIT 28
Podatnicy prowadzący nie tylko przedsiębiorstwo ale i płacący podatek od najmu – PIT 36
Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku – PIT 36L
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, emeryci i renciści, studenci, rozliczający się wspólnie jako małżonkowie, z przychodów praw autorskich i innych praw majątkowych, pozostali nie prowadzący działalności gospodarczej – PIT 37
Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy – PIT 38
Podatnicy którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. – PIT 39

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 27d, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
art. 14a, art. 27d, art. 21 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)
ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588)
art. 3 ust. 2 i ust. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)