Poszukiwania

Pokaz z wydobycia Hetzera Jurata 2007.

Akcja Hetzer