Projekty

KONCEPCJA PIĘCIOLETNIEGO ROZWOJU FUNDACJI LATEBRA

 

Generalnym założeniem jest kontynuowanie i rozszerzanie działalności fundacji w obszarach statutowych poprzez wyszczególnione działania:

I cel : 1. kontynuacja i rozwijanie działalności eksploracyjnej, historycznej i edukacyjnej fundacji.

2. utworzenie muzeum prezentującego eksponaty fundacji pozyskane w okresie wcześniejszym jak i poprzez programy realizowane w przyszłości.

3. katalogowanie i prezentacja dorobku fundacji poprzez personel muzealny.

4. dokończenie projektu Jagdpanzer 38 T.

 

II cel : 1. przeprowadzenie badań źródłowych oraz dostępnych akwenów i obszarów Mierzei Wiślanej.

2. zbieranie całej dokumentacji niezbędnej dla utworzenia map 3D obszarów z pkt 1.

3. utworzenie map 3D i ich archiwów dla obszaru działania fundacji.

4. wypracowanie majątku.

5. wprowadzenie innowacyjności w realizacji celów społeczno – gospodarczych, użytecznych z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego.

6. pozyskiwanie partnerów do współpracy – zgodność działań fundacji z regionalnym i strategicznym planem rozwoju regionu.

 

III cel : 1. działania na rzecz odzyskiwania zaginionych dzieł sztuki.

 

IV cel : 1. kampania informacyjna – innowacja marketingowa fundacji,

2. pokazanie roli UE w procesach rozwoju kraju/regionu,

3. działania w Internecie, w mediach,

4. produkcja spotów reklamowych promujących działania fundacji,

5. promocja hasła reklamowego i jego prezentacja we wszystkich krajach objętych zainteresowaniem fundacji.

 

Podsumowanie:

 

Działalność  fundacji będzie realizowana przez poszukiwania, rozpoznawanie terenów poszukiwawczych i ich eksplorację w sposób zorganizowany i ciągły, tylko i wyłącznie według statutu.

Wydatki poniesione na cel będą zgodne z potrzebami fundacji, niezbędne do realizacji celów i dokonywany w sposób oszczędny.
Zarząd Fundacji
Prezydent Fundacji
Marcin Mikołajczak